NSZZP

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email Drukuj PDF

Statut − akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego. Identyczna dla wszystkich statutów jest tylko ich funkcja: statut określa wewnętrzną organizację, cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa.

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym uchwalany przez parlament. W Polsce, w określonej przez Konstytucję hierarchii powszechnie obowiązujących aktów prawnych ustawa ma rangę niższą (tzw. moc prawną) od Konstytucji oraz umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, równą rozporządzeniu Prezydenta RP z mocą ustawy a wyższą od zwykłych rozporządzeń.

Związek zawodowy – organizacja społeczna zrzeszająca na zasadzie dobrowolności ludzi pracy najemnej. Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Związki próbują więc przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników. Związki zawodowe powstały w Wielkiej Brytanii w roku 1824.

 

AWANSE

Zasady mianowania na wyższy stopień policyjny.PP-1194/547/08

Zmiany w egzaminie oficerskim Rozporządzenie MSWiA z dnia 15.10.2011r .

CZAS SŁUŻBY

Najnowsza wykładnia czasu służby i dyżurów domowych Policjantów ->T-WK-0151-/77/2013

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem NSZZP.

Statut w formacie PDF

Działalność Związku regulują również ustawy. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze z nich:

Ustawa o policji

Ustawa o związkach zawodowych

You are here