NSZZP

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

NSZZP

Modernizacja służb mundurowych

Email Drukuj PDF

ZZ – 80/2016

Olsztyn, 26 lutego 2016 r.

Pan

Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowny Panie Ministrze, działając w ważnym interesie policjantów garnizonów kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, zwracamy się z prośbą o pilne udzielenie jednoznacznych informacji:

1. czy rzeczywiście prowadzone są prace nad projektem ustawy wprowadzającej program modernizacji dla służb mundurowych na lata 2017 – 2020, uwzględniający systemowy wzrost uposażeń i wynagrodzeń? Jeśli tak, to jakie pociągnie on za sobą skutki finansowe w poszczególnych latach, i jak ten program skorelowany jest z pracami nad przyszłoroczną ustawą budżetową?

2. czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi prace nad przepisami umożliwiającymi wypłatę policjantom ekwiwalentu w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także za służbę pełnioną w nocy i dni ustawowo wolne od pracy?

3. czy na takie przedsięwzięcia jak m.in. Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO w Polsce, MSWiA zabezpieczyło dodatkowe środki, uwzgledniające wynagrodzenie za ponadnormatywny czas służby dla policjantów zaangażowanych w te przedsięwzięcia?

4. kiedy zostaną wydane przepisy wykonawcze, umożliwiające zwiększenie uposażeń policjantów o 202 zł brutto, z mocą od stycznia 2016 r i kiedy ta wypłata nastąpi?

5. czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi prace nad nowelizacją przepisów dotyczących absencji chorobowej policjantów, uwzględniającą wprowadzenie dziewięćdziesięciodniowego okresu ochrony, pozwalającego na zachowanie 100% uposażenia przez policjantów przebywających na zwolnieniu lekarskim, niezależnie od przyczyn tego zwolnienia? jeżeli tak, to kiedy te zmiany wejdą życie?

Dzielnicowy i ochrona prawna

Email Drukuj PDF
Szczegóły
Opublikowano: czwartek, 14, styczeń 2016 20:47

32 32787Po wieloletnich zmaganiach łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów wizerunek dzielnicowego doczekał się względnej ochrony prawnej.

Nie jest to z pewnością ochrona jakiej spodziewali się dzielnicowi, bo to tylko rozesłana okólnikiem opinia radcy prawnego z Gabinetu  Komendanta Głównego Policji, i na dobrą sprawę nie ma pewności czy za chwilę nie pojawi się zupełnie odmienna koncepcja prawna, ale lepsze to niż nic. W każdym bądź razie, przynajmniej przez jakiś czas dzielnicowych nie będzie się fotografować na chama i zawieszać ich wizerunku na stronach internetowych.

 

Poprawiony: sobota, 16 stycznia 2016 21:48

Procedura

Email Drukuj PDF

Informujemy iż w zakładce ALLIANZ została uaktualniona PROCEDURA POSTĘPOWANIA I OBIEGU DOKUMENTÓW PRZY PRZYSTĄPIENIU DO UBEZPIECZENIA OC ZAWODOWE ALLIANZ w lokalizacji tej znajdą również Państwo:

  • Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ11)
  • Kompleksową ofertę ubezpieczeniowa dla Służb Mundurowych
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Strona 1 z 4

You are here